Hotel pro psy, kočky a jiná zvířata

Hotel pro psy, kočky a jiná zvířata – Marek Kreml, Třemošná

Veškeré informace a objednávky na tel. 774 820 034, paní Kamila Vojtěchová, provozní.

Hotel je situován na okraji lesa v klidném prostředí v katastru města Třemošná 3 km od Plzně směr Most

Každý pejsek má přidělen svůj kotec s boudou, nebo domek odpovídající jeho velikosti. Pejsci se venčí v dostatečně velkých výbězích. Kapacita hotelu je 30 míst, tudíž je zaručen osobní přístup k jednotlivým svěřencům. Firma se nachází v místě trvalého bydliště, tudíž je zajištěna zběžná kontrola svěřených zvířat téměř kdykoli, včetně příjmu a výdeje. Vše je na telefonické domluvě s klientem.

Cena, strava:

Za každý započatý den je cena 300,- Kč, v případě nedodání krmiva je taxa navýšena dle velikosti zvířete o 30,- až 60,- Kč . Krmíme granulemi značky Happy Dog osvědčené na vlastních psech. Tyto granule a konzervy máme též volně k prodeji.

  • venčení ve výbězích
  • pronájem kotce s výběhem, případně místo v domku, či mobilheimu-vnitřní ubytování
  • stálý přísun vody
  • krmení zvířat (buď dodané majitelem, či placené)
  • čištění, dezinfekce kotců, stelivo

Ubytování i pro kočky

Kočky obývají svůj zabydlený mobilheim. Cena za den je 200,- Kč.

Objednávky:

Pouze telefonicky. Rezervace pobytu den až týden před přijetím zvířete, při které bude upřesněn den a hodina přijetí zvířete.

Záruka:

S každým klientem je uzavřena smlouva o úschově zvířete, kde se schovatel zavazuje k péči o svěřené zvíře a k vydání ve smluveném termínu. Zároveň se tímto majitel zvířete zavazuje k uhrazení odměny ve smluvené výši a k vyzvednutí zvířete v daném termínu. Pokud je zvíře vyzvednuto dříve než uplyne doba rezervace,platí suma dle původní rezervace kotce. Nevyzvedne-li majitel psa v dohodnutý den, tato smlouva se automaticky prodlužuje a schovatel má nárok na dohodnutou denní sazbu za celé období ustájení a s tím spojené další náklady na krmivo, ošetření zvířete atd.
Smluvně je zajištěna veterinární péče pro případ nutného ošetření.
U extrémně starých jedinců je zvýšené riziko zdravotních problémů,vše je na domluvě s klientem. Případné nutné ošetření veterinářem hradí majitel psa po předložení účtů o potřebném zákroku.

Podmínky pro přijetí zvířete:

-zdravé, bez známek napadení vnějšími parazity
-očkovací průkaz, pokud ho zvíře vlastní

Zvířecí servis u Vás doma!

Novinkou v našich službách se stal „Zvířecí servis u Vás doma“. Což znamená kompletní servis zvířat u majitele doma, či na pozemku kde zvíře běžně pobývá,na zahradě atd.
Jedná se hlavně o venčení a krmení psů i jiných zvířat (hlavně šelem) doma, aniž by zvíře bylo přemístěno k nám do hotelu po dobu majitelovy nepřítomnosti. Přístup ke zvířatům do kotce či na Váš pozemek(zapůjčení klíčů) je vždy na individuální domluvě a potvrzeno smluvním vztahem!
Venčení může být buď klasické, tj. procházkou po okolí kde to pejsek dobře zná, případně vypuštěním psa z kotce na pozemek, aby se řádně vyběhal. Kotec bude mezitím uklizen a pes může být poté nakrmen, případně vyčesán atp. samozřejmostí je doplnění vody, či dodání vitamínů nebo léčiv, pokud je zvíře pravidelně užívá.
Jakékoliv informace ohledně této služby prosím na 774 820 034,
paní Kamila Vojtěchová

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemné prožití zasloužené dovolené!!!
přeje Marek Kreml, majitel.